Curriculum
Course: Serbian for drivers
Login
Text lesson

Znakovi izričitih naredbi 1

ZnakOpis

Ustupanje prvenstva prolaza
(Уступање првенства пролаза)
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.

Zabrana saobraćaja u oba smera
(Забрана саобраћаја у оба смера)

Obavezno zaustavljanje
(Обавезно заустављање)
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.

Zabrana saobraćaja u jednom smeru
(Забрана саобраћаја у једном смеру)
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.

Zabrana saobraćaja za motorna vozila
(Забрана саобраћаја за моторна возила)
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.

Zabrana saobraćaja za autobuse
(Забрана саобраћаја за аутобусе)
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.

Zabrana saobraćaja za teretna vozila
(Забрана саобраћаја за теретна возила)

Zabrana saobraćaja za vozila koja prevoze materije koje mogu da izazovu zagađivanje vode
(Забрана саобраћаја за возила која превозе материје које могу да изазову загађивање воде)

Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije
(Забрана саобраћаја возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје)
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.

Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne terete
(Забрана саобраћаја возилима која превозе опасне терете)

Zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice
(Забрана саобраћаја за моторна возила која вуку прикључно возило осим полуприколице)

Zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priključno vozilo
(Забрана саобраћаја за моторна возила која вуку прикључно возило)