Curriculum
Course: Serbian for drivers
Login
Text lesson

Znakovi opasnosti 3

SlikaOpis

Blizina Avionske piste
(Близина авионске писте)

Bočni vetar
(Бочни ветар)

Saobraćaj u oba smera
(Саобраћај у обаа смера)

Tunel
(Тунел)

Opasnost na putu
(Опасност на путу)

Ukrštanje puteva iste važnosti
(Укрштање путева)

Ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom
(Укрштање са споредним путем под правим улговм)

Spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa leve strane
(Спајање споредног пута под правим угловм са леве стране)

Spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa desne strane
(Спајање споредног пута под правим угловм са десне стране)

Spajanje sporednog puta pod oštrim uglom sa leve strane
(Спајање споредног пута под оштрим угловм са леве стране)

Spajanje sporednog puta pod oštrim uglom sa desne strane
(Спајање споредног пута под оштрим угловм са десне стране)

Spajanje sporednog puta pod tupim uglom sa leve strane
(Спајање споредног пута под тупим угловм са леве стране)

Spajanje sporednog puta pod tupim uglom sa desne strane
(Спајање споредног пута под тупим угловм са десне стране)